Mötesplatsen billingsfors gunnared och hammarkullen

mötesplatsen billingsfors gunnared och hammarkullen

Mötesplatsen ett kulturhus för seniorer i centrum Gunnared Mötesplatsen ett kulturhus för seniorer i centrum. Fritidsgården ligger centralt i, hammarkullen i samma fastighet som Hammarbadet. Hitta hit: hållplats Kulturatom ligger i Angered Centrum. Vi är ett levande kulturhus och en mötesplats för ungdomar från. Du hittar oss i samma. En berättelse om Mötesplatsen Mellanplats ett En berättelse om Mötesplatsen Mötesplatsen ordnade flera konstnärliga aktiviteter för barnen i området, bland annat att klä grillen med mosaik. Vi vill bryta de negativa trenderna! Vi vill se ett Hammarkullen där det är tryggt att leva.

M?tesplatsen degerfors: Mötesplatsen billingsfors gunnared och hammarkullen

Även om Mötesplatsen hann skapa en mycket spännande verksamhet och har genererat många sidoprocesser är det svårt att komma ifrån att det också är en berättelse om svårigheterna att förena medborgarinitiativ med kommunal förvaltning. Detta förutsätter dock att verksamheten får ändamålsenliga lokaler. Nu är dock Guts framtid åter oviss och jakten på nya ändamålsenliga lokaler har börjat. Ekonomin var ansträngd och stadsdelen hade en princip om att varken ge direkt hyresersättning eller lönemedel till föreningar. Tätorten bildades 2015, då, sCB gjorde en ny tolkning av tätortsdefinitionen och kom fram till att stadsdelen. Mötesplatsen var en vision som en grupp Hammarkullebor förverkligade och drev under samma tid som Mellanplatsprojektet var igång. I denna text handlar berättelsen framför allt om svårigheterna för medborgarinitiativ att möta den kommunala förvaltningsapparaten. Kanske finns det en grundproblematik i att kommunen saknar rutiner och resurser för att kunna stödja denna typ av initiativ? I stadsdelen fanns sedan länge en tradition av samverkan mellan universitet och lokalsamhälle och det förstärktes när Centrum för Urbana Studier etablerades där 2010 och skapade en tacksam plattform för ytterligare forskning, utbildning och samverkan (mer om det går att läsa i föregående kapitel). Ett tag fanns förhoppning om att få stöd för att i samverkan med en högstadieskola i området ordna mer omfattande familjeverksamhet för nyanlända invandrare, men något beslut fattades aldrig i nämnden.

Videos

Cock and balls under cruel boots - CBT trampling. Kafé i Guts lokaler, i förra numret av Tidningen Nordost berättade vi att kulturhuset Blå Stället ska byggas om med start i början av nästa. Angeredtjejernas egen fritidsgård Guts förlorar sin lokal på Blå Stället. Under tiden genomfördes en kommunal omorganisering där stadsdelarna Lärjedalen och Gunnared slogs ihop och blev Angered. Enligt en logik borde stadsdelen tjäna på att stödja en verksamhet som Mötesplatsen. En plats där olika aktiviteter kunde äga rum och helst med möjligheter till kaféverksamhet. På grund av nedskärningar inom stadsdelen Gunnared saknade Guts lokaler under ett års tid och verksamheten låg därför nere. Att få tillgång till tre rum och kök på Blå Stället var förstås efterlängtat och uppskattat. Mötesplatsen skulle syfta till att skapa kontakt mellan olika grupper och generera ett tryggare klimat i stadsdelen. Jakten på nya lokaler är redan igång. Men samtidigt, enligt en annan logik, var initiativet utsiktslöst från första stund. Men inte alla får rum. Händelserna är förstås mycket mer komplexa och omfångsrika än vad som ryms på ett fåtal sidor och därför återges här endast vissa delar för att lyfta fram några frågor som varit viktiga för Mellanplatsprojektet. Att vi ligger här i Angereds centrum har visat sig vara bra för verksamheten på så vis att flickor från hela Angered besöker oss, så var det inte när vi höll till i Lövgärdet. Nordöstra Göteborg är en av SCB avgränsad och namnsatt tätort i stadsdelsområdet, angered i, göteborgs kommun. Där kaféet ligger idag planeras för en utställningshall. Under ett drygt års tid drevs i alla fall Mötesplatsen utifrån de initiala visionerna, med daglig verksamhet för olika grupper danskurser, syverkstad, språkträning, trygghetsvandringar, kreativ barnverksamhet med mera. Regelverkens komplexitet blev alltmer märkbar för de engagerade då stugan och marken ägs, förvaltas och hyrs av olika kommunala instanser. Dels gav det viss tyngd åt det lokala medborgarinitiativet och satte troligtvis lite extra tryck på att visionen skulle ges teen escort stockholm swedish porn videos möjlighet att förverkligas. Det väntar Angeredsborna om knappt två. Av Pål Castell, pål Castell är doktor i uthålligt samhällsbyggande och arbetar som lärare och forskare på Centrum för Urbana Studier i Hammarkullen och Arkitekturinstitutionen vid Chalmers tekniska högskola. I projektet ingick tre personer från Mellanplatsprojektet: Pål Castell, Vanja Larberg och Jenny Stenberg. Vi vill se ett Hammarkullen där olikheter berikar. Angered inte längre uppfyller kraven för att tillhöra tätorten Göteborg. I den bästa av världar hade vi fått plats även för andra verksamheter men nu får vi rätta oss efter de ekonomiska förutsättningarna som finns, säger Marianne Andersson. Röda stugan framstod som perfekt för ändamålet och gruppen tog kontakt med kommunens tjänstemän i stadsdelen för att hitta en samverkansform. Någon risk för att Guts blir utan lokaler ser inte Hasse Ohlsson, sektorschef Kultur och Fritid i Angered, trots att det enligt honom är svårt att hitta tomma lokaler i stadsdelen. Att Mötesplatsen fick chans att drivas i Röda stugan berodde till stor del på en enskild tjänstemans engagemang för att hitta tillfälliga, pragmatiska lösningar. När gruppen bad stadsdelsförvaltningen om tillgång till lokalen och arvode för projektledning, uppfattades det enligt intervjuade personer som ytterst naivt, nästan lite oförskämt.

1 tänkt på “Mötesplatsen billingsfors gunnared och hammarkullen”

  1. Hammarkullen och, gunnared (Gårdsten, Lövgärdet, Rannebergen, Angered centrum).

Lämna Svar